Категория: Писма До Редактора

Писмо до редактора: Създаване на разрив

В Кашмир дори днес има признаване на суфийската традиция, в която мюсюлманският аскет става Нунд Риши, а индуисткият поет получава признание като Лал Дед или Лала Арифа. Но във всички части на Индия - не само в Кашмир - ресурси, извлечени от комбинирано наследство, се използват за създаване на разриви между общностите.